วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โครงการผู้เฒ่าเล่านิทานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

06:51
โครงการผู้เฒ่าเล่านิทานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕ูู๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินมะคึก ลำดับ เนื้อหา กิจ...

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก

04:37
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินมะคึก ได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก   เพื่อให้เด็กภายในศูนย์ฯมีสุขภา...

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมกลางแจ้ง

01:40
กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจแล...

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554