วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมกลางแจ้ง

01:40
กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจแล...